CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

DẤU ẤN: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHB VIỆT NAM LẦN THỨ 4 (2023-2027)

DẤU ẤN: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHB VIỆT NAM LẦN THỨ 3 (2019-2023)

Lễ Giỗ lần thứ 455 Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán tại Quảng Ngãi

SỬ THI "TỰ HÀO HỌ BÙI VIỆT NAM"

Đại hội Đại biểu CĐHB Ninh Bình Nhiệm kỳ  III (2023 - 2028)

TS. Bùi Quang Ngọc Chủ tịch HĐHB VN dự Lễ phát động Học tập & Khai giảng  Micro MBA của BGTH

Đại hội Đại biểu CĐHB Quảng Nam - Đà Nẵng Lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2023 - 2028), ngày 16/4/2023

Đại hội Đại biểu CĐBT TP. HCM Nhiệm kỳ I (2023 - 2028), 24/12/2022

116 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Hòa,
Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

NHÀ THỜ TỔ HỌ BÙI VIỆT NAM