CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

DẤU ẤN: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHB VIỆT NAM LẦN THỨ 3 (2019-2023)

Lễ Giỗ lần thứ 455 Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán tại Quảng Ngãi

Đại hội Đại biểu CĐHB Ninh Bình Nhiệm kỳ  III (2023 - 2028)

TS. Bùi Quang Ngọc Chủ tịch HĐHB VN dự Lễ phát động Học tập & Khai giảng  Micro MBA của BGTH

Đại hội Đại biểu CĐHB Quảng Nam - Đà Nẵng Lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2023 - 2028), ngày 16/4/2023

SỬ THI "TỰ HÀO HỌ BÙI VIỆT NAM"

Đại hội Đại biểu CĐBT TP. HCM Nhiệm kỳ I (2023 - 2028), 24/12/2022

116 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Hòa,
Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

NHÀ THỜ TỔ HỌ BÙI VIỆT NAM